Skip links

Upcoming EventExcitement

event

MÙA THU YÊU THƯƠNG

FANTASY SPRINGS RESORT CASINO

84-245 Indio Springs Pkwy, Indio, CA 92203

Với sự góp mặt: Đan Nguyên, Hồng Ngọc, Lương Tùng Quang, Trọng Thắng, Helena Ngọc Hồng, Minh Khoa, Mỹ Hạnh

Show Time

Saturday, September 24, 2022

Show 1: 7pm-9pm

Show 2: 10pm-12am

Hotline

VIP Complimentary Tickets: 831-216-0379

Regular Tickets: 714-251-1510